Językiem Dziecka

Strona główna » NAUKA JĘZYKÓW

Archiwum kategorii: NAUKA JĘZYKÓW

Reklamy

Wytańczyć swój angielski

Jedni mówią, że umieją coś śpiewająco, a my uczymy, jak nauczyć się języka angielskiego… tańcząco! 🙂 Nasze Centrum Językowo-Turystyczne Językiem Dziecka proponuje

letni OBÓZ TANECZNO-JĘZYKOWY.

W programie aż 60 godzin zajęć językowych, co przekłada się na około trzech miesięcy nauki w szkole językowej, standardowego uczęszczania, a więc 2 razy w tygodniu. Mamy tę wyższość nad szkołami językowymi, że nasz obóz to intensywny, przyspieszony kurs języka angielskiego, który nie nasuwa negatynych konotacji, bo jest z dala od szkolnych ławek, z dala od podręczników. Sprawdzamy swój angielski w codziennych sytuacjach, poprzez quizy i gry językowe, zajęcia plastyczne i muzyczne. A wszystko to pod czujnym okiem wykwalifikowanych lektorów.

obóz taneczny

A oprócz tego na uczestników obozu czeka ogromna dawka tańca! Cha-chy, salsy, mambo, jive’a, rock’n’rolla oraz wysublikomowanych walców angielskiego i wiedeńskiego. Mamy także techniki klasyczne, małą sztukę improwizacji oraz swobodnego wyrazu tanecznego. Kto wie, może ktoś odkryje w sobie talent aktorski? Dla tych, którzy jeszcze nie zdecydowali, który ze stylów tanecznych jest dla nich najlepszy, będą mieli szansę spróbować sił i dowiedzieć się, co jest najbliższe ich sercu. A tym, którzy już ćwiczą z zapałem, proponujemy ogromną liczbę zajęć warsztatowych!

Obok wspaniałej akademii tańca i zajęć plastycznych, przygotowaliśmy niezwykłe animacje integracyjne i relaksacyjne dzienne i wieczorne, sportowe, wodne i rekreacyjne, ogniska, igrzyska, kąpiele, piesze wędrówki, wycieczki rowerowe i wiele więcej!

Więcej informacji o obozie taneczno-językowym można znaleźć na stronie Centrum Językowo-Turystycznego Językiem Dziecka >

ZAPRASZAMY!

Reklamy

KATECHIZM PODRÓŻNIKA!

Pamiętaj…
Jest to podróż…
Kulturalna, duchowa i osobista podróż, dzięki której dowiadujesz się, zmieniasz i rozwijasz.
Rozciągasz swoje postrzeganie poza granice i ograniczenia, wznosisz się ponad wszelkie okoliczności.
Każdy z nas może podjąć kroki, aby promować pozytywną i rozwijającą podróż.

wycieczki dla dzieci białystok

LICZYMY PO FRANCUSKU

Francuski to język o długiej i bogatej tradycji. Niegdyś uczył się go każdy dobrze wykształcony i zamożny. Był to język elit. Mówi się, że jak nauczysz się języka francuskiego, nauka żadnego innego nie będzie już straszna. Czy to znaczy, że nauka języka francuskiego jest wyjątkowo trudna? NIE. To znaczy, że dobrze przeprowadzone lekcje, dostosowane do potrzeb dzieci, prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów, którzy potrafią – splatając grę i naukę – zainicjować naukę w przyjaznej atmosferze zabawy, sprawią, że będzie to wyjątkowa frajda. Właśnie na takie lekcje zapraszamy do Centrum Językowo-Turystycznego Językiem Dziecka 🙂

Pozwólcie postawić swojemu dziecku pierwsze kroki w języku francuskim, by mógł się w nim rozsmakować. Jeśli potraktujecie wspólną naukę jako wesołą zabawę, zauważycie, jak szybko dziecko nauczy się komunikowania w tym języku. Dziś przedstawiamy kolorową planszę do nauki liczebników od 1 do 5, zobrazowaną przez ulubione pluszaki dzieci – misie. Jako że nie da się przełożyć brzmienia wymowy na tzw. polskie dźwięki, zastosowaliśmy zapis fonetyczny. Jednak chcemy, by plansza posłużyła wszystkim rodzicom/opiekunom – i tym, którzy znają język, i tym, którzy go nie znają i nie za bardzo potrafią odnaleźć się w tym zapisie – dlatego podajemy zbliżone dźwięki polskie.
1. un [ę]
2. deux [dy]
3. trois [trła]
4. quatre [katr]
5. cinq [sęk]

Dobrej zabawy!

język francuski dla dzieci białystok

Zapraszamy na kursy!

Uczymy się języka angielskiego!

Jako że stworzenie Centrum Językowo-Turystyczne Językiem Dziecka, a więc biura podróży i szkoły językowej, oferującej wycieczki edukacyjne dla dzieci, do czegoś zobowiązuje, postanowiliśmy przedstawić Wam grę planszową do nauki w języku angielskim 🙂 Dzięki niej Wasze dzieci nauczą się nazw zwierząt właśnie w tym języku.

Zasady gry są niezwykle proste. Rzucamy kostką do gry i chodzimy po polu tyle oczek, ile maluszek wyrzuci. Wówczas na głos wymawiamy z nim nazwę zwierzątka w języku angielskim i opowiadamy (najlepiej także w tym języku), gdzie żyje, co je i jakie odgłosy wydaje zwierzę.  Najlepszy efekt będzie, gdy razem z dzieckiem będziemy na przemian wymawiać nazwę zwierzęcia i odgłos, jaki wydaje, albo zachowanie je charakteryzujące, np. fish [fɪʃ] – ryba -> ściągamy policzki i wypuszczamy raz po raz powietrze ->  fish [fɪʃ] – ryba -> ściągamy policzki i wypuszczamy raz po raz powietrze itd.

Korzyści ze stosowania tej gry są ogromne. Dziecko nie tylko uczy się nazw zwierząt w języku angielskim, dowiaduje się o nich wielu ciekawych informacji  przekazanych przez rodzica/opiekuna, ale także wykonuje ćwiczenia logopedyczne. Polecamy!

szkoła językowa dla dzieci białystok

Czego najpierw uczy się dziecko?

szkoła językowa BiałystokTo, że naukę zaczynamy od poszczególnych liter i cyfr – wie każdy. Ale czy faktycznie zdajemy sobie sprawę z tego, co przyswaja podczas naszych nauk dziecko? Mimo że każdy maluszek jest małym indywidualistą, to jednak istnieje pewien schemat edukacyjny. Całość wygląda w ten sposób:

1. Rzeczownik
2. Czasownik
3. Zaimki wskazujące
4. Partykuły przeczące „nie”
5. Przymiotniki
6. Przysłówki
7. Przyimki
8. Spójniki

szkoła językowa Białystok

Na dalszym etapie kształcenia też są widoczne pewne prawidłowości. Gdy dziecko uczy się odmieniać przez przypadki, najpierw zapamiętuje odmianę w Dopełniaczu, Celowniku, Miejscowniku i Narzędniku. Tak samo na początku procesu edukacji maluszek używa liczby pojedynczej, a dopiero potem mnogiej.

szkoła językowa BiałystokWspominamy o tym dlatego, że znając ten schemat edukacyjny, łatwiej będzie dostosować metody nauczania języka obcego do naturalnych predyspozycji dziecka. Właśnie taką metodę proponuje Centrum Językiem Dziecka – wykwalifikowani lektorzy wspomagają maluszki w ich rozwoju, stymulując ich i rozwijając ich zdolności.

Zapraszamy na kursy językowe dla dzieci 3-10 do Językiem Dziecka. Niech Twój maluszek mówi bez przeszkód w wielu językach 🙂

Dwujęzyczność dzieci z ubytkiem słuchu

szkoła językowa BiałystokKażde niesłyszące lub słabo słyszące dziecko – niezależnie od stopnia upośledzenia słuchu – ma szansę na osiągnięcie pełni swych możliwości poznawczych, językowych i społecznych. W tym celu powinien rozwijać się dwujęzycznie, a więc posługiwać się językiem migowym i językiem mówionym. Wychowanie w tych dwóch językach jest jego prawem, a nie możliwością – jest jedynym sposobem na to, by zaspokoić jego potrzeby, rozwijać zdolności poznawcze, umożliwić mu zdobywanie wiedzy o świecie, pełną komunikację z otaczającym je światem oraz ułatwić mu adaptację w świecie słyszących i niesłyszących.

Oczywiście, dzieci z upośledzeniem słuchu będą władać tymi dwoma językami w różnym stopniu. U niektórych będzie dominować język migowy, u innych język mówiony, a u jeszcze innych stopień znajomości obu języków będzie równoważny. Wiąże się to z różnym stopniem upośledzenia słuchu i wynika ze złożoności samego języka.

szkoła językowa BiałstokJęzyk migowy

Powinien być przyswajany od najmłodszych lat, w przeciwnym wypadku może wystąpić ryzyko opóźnienia w rozwoju dziecka. Nie tylko językowym, ale i społecznym czy osobowościowym. W dodatku, przyswojenie w najmłodszych latach języka migowego, który uznawany jest przez dziecko za język naturalny, bo nauczony jako pierwszy, ułatwia przyswojenie drugiego języka. W ten sposób pozwala się dziecku z upośledzeniem słuchu i jego rodzicom na wczesną i pełną komunikację.

Język mówiony

Pozwala na akulturację w świecie słyszących. Zwykle bowiem język ten jest językiem rodziców, rodzeństwa dziecka oraz dalszej rodziny, przyjaciół i innych otaczających go osób. Ponadto, to właśnie forma pisana tego języka pozwala na zdobywanie wiedzy (książki, prasa itp.). Oczywiście, mówiona forma jest równie ważna, gdyż stanowi codzienność maluszka.

***

szkoła językowa BiałystokWażne jest, by uświadomić sobie, że dziecko z ubytkiem słuchu należy do dwóch światów i nie można odbierać mu prawa przynależności do żadnego z nich. Opieranie się wyłącznie na jednym języku, np. mówionym, to igranie z przyszłością takiego dziecka, z jego rozwojem i negowanie jego potrzeb. Gdy dorośnie, może mieć pretensje do rodziców, że odebrali mu kontakt z jednym z tych światów. Dlatego powinnością opiekunów jest zapewnienie dwujęzycznego rozwoju swojemu dziecku. W końcu znajomość wielu języków nigdy nie przeszkadza, a w przypadku dzieci z upośledzeniem słuchu zawsze pomaga.

Sprawdź kurs migowy dla dzieci z ubytkiem słuchu na www.jezykiemdziecka.pl.

Język migowy dla niemowląt, czyli bobomigi

Język migowy dla niemowląt to sposób komunikowania się z dzieckiem, jeszcze zanim dziecko jest w stanie komunikować się werbalnie. Jako że koordynacja ręka-oko rozwija się wcześniej niż zdolność mówienia, język migowy pozwala dziecku rozpocząć rozwijanie swoich zdolności językowych, zanim jest on w stanie mówić fizycznie. Polska wersja bobomigów bazuje na metodzie SIGN2BABY, opracowanej przez Josepha Garcię.

język migowy dla niemowlątMiganie z dzieckiem daje wgląd w świat maluszków i możliwość bycia świadkiem ich kreatywności. Powoduje, że rodzice stają się mniej sfrustrowani, ponieważ wiedzą, że potrzeby ich dzieci są zaspokojone. Dziecko bowiem mówi (nie w sposób werbalny), kiedy chce mleka albo kiedy to mleko jest zbyt gorące. Migające dzieci mogą komunikować więc w pełni swoje potrzeby.

Co ważne, migające dzieci szybciej zaczną mówić (używać aparatu mowy) niż ich rówieśnicy, a ich słownik staje się znacznie bogatszy. Miganie bowiem jest jak pomost do pełnej wypowiedzi. Badania wskazują na to, że korzyści płynące z wczesnego używania języka migowego dla dzieci maluszki odczuwają przez lata po zaprzestaniu migania. Uczniowie szkół podstawowych w wieku lat 8, którzy migali, zdobyli w testach IQ średnio o 12 punktów więcej niż ich rówieśnicy. Ponadto, dziecko, które udostępnia swój świat rodzicom, przenosi się bliżej nich. Badania pokazują, że rodzice i dzieci, które wspólnie migają, mają bardzo silne więzi.

Trochę historii

język migowy dla niemowlątBobomigi to nie jest całkiem nowatorski pomysł. Warianty tego języka były używane przez terapeutów mowy i języka przez dziesiątki lat. Przy jego użyciu pracowali z dziećmi, którzy mają zaburzenia mowy i/lub zdolności poznawczych.

Amerykański zespół, kierowany przez dr. Lindę Acredolo i Susan Goodwyn, przeprowadził badanie na 11-miesięcznych dzieciach. Zostały one przydzielone do dwóch grup – pierwsza składała się z dzieci, które migały, a druga – które nie używały języka migowego dla niemowląt. Badacze monitorowali te dwie grupy dzieci, aż do skończenia przez nich 3 lat. Wyniki badań były jednoznaczne – dzieci, które migały, miały wyższe IQ i osiągały lepsze wyniki w nauce, miały przewagę rozwojową nad dziećmi niemigającymi. Dzieci migające były rozwojowo na poziomie dziecka w wieku 36 miesięcy, natomiast dzieci niemigające – 24 miesięcy – i ta przewaga dramatycznie się zwiększała. Na podstawie przeprowadzonych badań, naukowcy wyodrębnili korzyści, jakie dziecko czerpie z migania:

 • Bogatszy zasób słownictwa.
 • Zaawansowany rozwój umysłowy, emocjonalny, społeczny.
 • Zwiększenie IQ dziecka.
 • Zmniejszenie nasilenia zachowań problematycznych, jak napadów złości czy frustracji z bycia niezrozumianym.
 • Poprawa relacji rodzic-dziecko.
 • Zwiększenie rozumienia ludzi i świata.
 • Umiejętność zwerbalizowania swoich potrzeb.
 • Zmniejszenie agresji (gryzienie, uderzanie), za pomocą której dziecko chce wyrazić swoje potrzeby.
 • Zwiększenie szacunku rodziców do dzieci.
 • Rodzice stają się bardziej elastyczni i spostrzegawczy wobec dziecka.
 • Wzrost interakcji między rodzicami a dziećmi, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wspólne omawianie problemów, nakreślenie kontekstu rozmowy i rozwiązywanie problemów.

język migowy dla niemowlątInne badanie wykonane zostało na dwóch chłopcach z zaburzeniami słuchu. Jeden z nich utracił słuch już po urodzeniu i zaczął uczyć się języka migowego bardzo wcześnie. U drugiego zaś stwierdzono problemy ze słuchem dopiero w wieku lat 2, dlatego wcześniej nie uczył się języka migowego. Wyniki tego badania pokazały, że chłopiec, który wcześniej zaczął uczyć się migania, miał lepszą umiejętność nabywania kompetencji językowych. W tym przypadku język migowy okazał się kluczowy dla rozwoju mowy.

Od kiedy zacząć?

Rodzice i opiekunowie mogą zapisać się na zajęcia z bobomigów już od chwili urodzenia dziecka. Zrozumienie ze strony maluszka może się rozpocząć w wieku 6 miesięcy, a dzieci same rozpoczną produkcję znaków około 10 miesiąca życia. Najważniejsza jest tutaj cierpliwość. Niemowlęta uczą się przez powtarzanie, dlatego ważne jest, by rodzice i opiekunowie wielokrotnie powtarzali znaki. Podczas wykonywania tej czynności należy powiedzieć głośno słowo, które ten znak oznacza, co pomoże dziecku powiązać gest ze słowem i przyczyni się do rozwoju jego werbalnych umiejętności.

Zapisz się na zajęcia z BOBOMIGÓW prowadzone w Centrum Językowo-Turystycznym JĘZYKIEM DZIECKA.

język migowy dla niemowląt